Forord

 

Trangen til at dele er en af kærlighedens smukkeste udtryk. Den ligger i menneskets dna og kommer først til udtryk i småbørns uforbeholdne samvær som en naturlig del af fællesskabet.

Når en række mennesker er gået sammen i bestræbelserne på at skabe denne bog, som er baseret på deres erfaringer med De Tre Principper bag sindets natur, er det i virkeligheden blot en del af et grundlæggende instinkt: trangen til at dele. I dette tilfælde noget, som for mange har været både skelsættende og transformerende.

 

Alle skribenter har meldt sig som bidragsydere, fordi de har oplevet kvaliteten af deres liv stige i en sådan grad, at oplevelsen i sig selv har skabt lyst, ja nærmest forpligtelse, til videreformidling. Det er ikke nogen ny observation, at den, der giver, også modtager. Det gælder mere end noget andet for formidlingen af budskabet bag De Tre Principper, hvor glæden ved at give og modtagerens glæde ved at modtage smelter sammen i et fællesskab hinsides ord, som bedst udtrykker det håb, Principperne rummer for menneskeheden.

En af skribenterne har udtrykt det således:

 

”Principperne kan formidles på alle mulige måder, og hver, der deler forståelsen, har sin stemme. Ordene og metaforerne kan variere fra person til person, men de peger altid på det samme.”

 

Og fordi det kan være hjælpsomt at få det samme tema belyst fra forskellige vinkler, kan du i denne bog læse 16 helt almindelige menneskers tilgang.

Det handler ikke om ideer eller teorier eller filosofi, men om en førstehåndsoplevelse af deres liv.

Indledning

Det er bogens mål at anskueliggøre et nyt psykologisk paradigme udlevet gennem 16 menneskers personlige bekendtskab med de principper, som former menneskers personlige livsoplevelser. I denne bog inviterer bidragsyderne dig indenfor i deres liv og viser dig, hvordan mødet med de tre principper har været skelsættende for dem.
Det er vores håb, at du som læser får et glimt af det, vi prøver at pege på og kan relatere det til dig selv.
Vores anbefaling er, at du ikke fæstner dig ved vores ord, men prøver på at se bag dem, at gå på opdagelse i den følelse, de skaber, og at være åben og nysgerrig. 

Præsentation af bogens kapitler

Bogen indledes med en kort introduktion til de tre principper bag vores sinds natur. Herefter følger 15 kapitler, hvor almindelige mennesker beskriver deres møde med principperne. Hvert kapitel starter med en kort præsentation af skribenten.
Den norske billedkunstner Siri Stiklestad Opli har valgt at udtrykke sine oplevelser af principperne i billedform. Siris visuelle bidrag er placeret mellem kapitlerne.

Bogens sidste kapitel er et efterskrift om det engelske fængselsvæsens erfaringer med at arbejde målrettet med principperne. Bogen afsluttes med essensen af det fælles i historierne.

 

Bogbestilling Bogen kan købes hos alle forfattere.

 

© 2023 by Coach.Corp. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now