Gå på rygestopkursus og oplev hvordan din livskvalitet på få timer kan forbedres.

TRUST - et rygestop baseret på tillid.

Hvor i består den gensidige tillid?
Når du melder dig til et kursus, er det formodentlig, fordi du har en tillid til, at kurset kan tilføre dig noget af værdi for dig. 
Når vi arbejder md rygestop, er det fordi, at vi ved, at alle kan stoppe deres rygning - alle - uden undtagelse. Det gælder også dig.  Efter mere end 2000 klienter ved vi hvor skoen trykker. 

Hvem er vi?
Vi - Sundt Samarbejde - har mere end 18 års erfaring med rygere i alle aldre og professioner.
Vi har arbejdet og arbejder med private, i virksomheder, i offentlige institutioner. Vi har  m.a.o. været rundt, og ca. 50% af vores kursusdeltagere er røgfri. Vi har skrevet en del bøger om rygestop herunder "Årsagen til rygning er helt misforstået". De bliver brugt under kurset.

Obs! Vi anbefaler ikke nikotinprodukter.

Hvad er din indsats?
Du skal have et ønske om at stoppe. Du skal være åben for forandring. Du skal møde til de aftalte tider, uanset hvordan du har det. Du betaler kr. 1.250.- for materialer mm. ved tilmelding. 
Resten tager vi os af.

Det kan ikke være nemmere.

Efter tilmelding aftaler vi en startdato, og du får tilsendt dine kursus materialer. Kurset består af op til fem møder. Vi starter med en individuel samtale, for at din kursus oplevelse skal blive bedst mulig.

Herefter følger vi op med indtil fire kursus dage med undervisning og erfaringsudveksling.

Start

Starten aftales så det passer bedst muligt med din tidsplan. For virksomheder er den normalt tilrettelagt i forbindelse med et forudgående informationsmød. For private gælder et minimum kursus deltagerantal på 4-8 personer.

Spring Branches

Det rigtige sted

Rygestop er ikke et spørgsmål om hjælpemidler og positiv tænkning. Et rygestop er et spørgsmål om at stoppe med at lede efter nøglen dér, hvor der er lys, og i stedet for fokusere på at finde den dér, hvor den er blevet tabt.

Running Machine

Muligheden

Muligheden skaber  forventning,  og forventningen skaber trang. Hvis der eksisterer en fundamental lov for rygning, så er det dén. Men muligheden er stadigvæk kun  en tanke. Og når det går op for rygeren, at alle årsager til trang er tankeskabte, dæmrer det måske pludselig for ham, at han ikke lider af en uhelbredelig afhængighed, men at han  i stedet er blevet offer for sin uvidenhed om tankernes indflydelse på hele sin adfærd.  Og - at en enkelt tanke kan ændre al ting.

Pills in apothecary bottle

Afhængighed

Hvis du kigger på din rygning i hverdagen, vil du opleve, at trangen opleves forskelligt alt efter svingningerne i dit humør. Du er altså ikke lige afhængig hele tiden. Eller sagt på en anden måde, afhængigheden føles ikke ens, hver gang den opleves. Oplevelsen kan veksle hen over dagen på en sådan måde, at du indimellem helt glemmer den. Glemmer at du er afhængig, fordi din rygetrang af en eller anden grund lader dig være i fred - tager en pause. Undertiden fylder den meget, andre gange mindre, nogle gange ubetydeligt og indimellem slet ikke. En noget besynderlig opførsel af noget, der er udnævnt til at være et konstant belastende element i en forandringsproces. Så belastende at du behøver medicinering!!!

Contact Us

Thanks for submitting!

“You have power over your mind - not outside events. Realize this, and you will find strength”

Marcus Aurelius

Kettlebell

Kursus oversigt

TRUST - et rygestop baseret på tillid.

Den perfekte dag for et rygestop er en illusion.

Rygestop i virksomheder afholdes i grupper på 8-12 personer. Rygestop for private afholdes i mindre grupper. Der tages hensyn til den enkeltes situation. Kurset er præget af løbende støtte.

Kurset går bag om din rygning og kigger på de mekanismer, der har været medvirkende til at fastholde dig i din adfærd som ryger. Kurset vil derfor have en langt større effekt end at gøre dine smøger overflødige.

Virksomheder:

Informationsmøde.

I virksomheder indledes der med et informationsmøde, hvor medarbejderne bliver gjort bekendt med kursets indhold og struktur. De fleste rygere (80%) tilmelder sig efter mødet.
Kursus
Kurset indledes med en individuel samtale og følges op af 4-5 møder med undervisning og erfaringsudveksling.

Kurserne er ledsaget af instruktionsmateriale i form af skemaer og bøger.

Priser ex. moms og kørsel:

Informationsmøde: Kr. 3.500.-

Pr. kursist:.2.500.- kr. incl. materialer 

Private

Gruppe: Minimum 4 personer

Kursus
Kurset indledes med en individuel samtale og følges op af 4-5 møder med undervisning og erfaringsudveksling.

Kurserne er ledsaget af instruktionsmateriale i form af skemaer og bøger.
Kursusafgift: 
Tilmelding: Kr. 1.250.- kr incl. materialer.

Vægt kurser for private.

Foråret 2020

Vægten er ikke et problem men en konsekvens af en handling. Kurset baserer sig også på vores bog "Vægten er ikke problemet". Vi kigger på relevansen af dine livsstrategier, og du vil blive introduceret til ny psykologisk indsigt, som rummer nøglen til øget livskvalitet.
Gruppe: min 4 personer

Kursusafgiften er kr. 200.- pr. kg,

Tilmeldingsgebyr: kr. 100.- dækker materialer.
 

Working Coffee

Kontakt os

Kursusprogram og priser.
Når vi bliver kontaktet fremsender vi automatisk program og priser med mindre andet er anført.

 

Uforpligtende orientering

Vi stiller gerne op til en uforpligtende orientering. Vi fremsender på anfordring eksempler på cases og anbefalinger - herunder den seneste fra vores samarbejde med Bygma A/S.

Contact Us