Inside-Out Academy

you see the world as you are

Status quo er forsvundet og kommer næppe igen.

 

Det stiller krav, og et meget relevant spørgsmål melder sig:

Er mit livssyn tidssvarende?  Er der ro på bagsmækken?

 

Når der sker forandringer i verden, er det fordi, der sker forandring med mennesker.  Noget harmonerer ikke længere. Noget har udlevet sin rolle og funktion. Det gamle livssyn med et liv levet udefra-ind er under afvikling  og erstattes af en livsanskuelse indefra-ud . Det er dét Inside-Out Academy handler om. Formidling af budskabet. Foredrag, workshops og klienter.

En verden i forandring kræver et nyt livssyn.

Inside-Out Academy har udgivet "Du ser verden, som du er". Bogen er en introduktion til De Tre Principper og Inside-Out begrebet. Den omfatter yderligere  en række aforismer til belysning af tankerne bag de to begreber.

Bogen koster kr. 145.- og kan bestilles på kontaktsiden.

Inside-Out Academy - Brønsholmdalsvej 31 - 2980 Kokkedal - 3114 7834 - info@inside-out. academy